Happy 23rd Birthday Dylan O’Brien - 8.26.1991


Happy 23rd birthday Dylan Obrien (August 26, 1991)

(via dylasnobrien)


Light Yagami ► "I will become the god of this world."

(via raikis)


I don't care anymore..

(via raikis)


(via raikis)


Ryuk

(via raikis)


dattebae:

Make me choose; 3/11
Sasuke or Itachi

(via raikis)